Wednesday, October 26, 2005

ความคิดเจ้านาย ที่ลูกน้องควรรู้

ความคิดที่น่าสนใจ ของหัวหน้าใหญ่สุดของ "กลุ่มชิน" กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในไทย คัดมาจากกรุงเทพธุรกิจ BizWeek ฉบับเดียวกับเรื่องก่อนหน้านี้

'บุญคลี ปลั่งศิริ' กับ สูตรลัดพัฒนา 'กลุ่มชิน'
1-2 ปีที่ผ่านมาผู้บริหารระดับสูงหลายคนของ "กลุ่มชิน" ทยอยหันหลังให้กับชีวิตการทำงานที่อาณาจักรแห่งนี้ สวนทางกับอัตราการเติบโตของ "กลุ่มชิน" ที่รุดหน้าอย่างชัดเจน

ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์นี้ว่าอาจเกิดจากแรงกดดันภายในอย่างรุนแรงที่ "ผู้บริหารสูงสุด" ต้องการจะไดร์ฟ หรือขับเคลื่อนองค์กรระดับ Conglomerate (องค์กรที่มีบริษัทในเครือเป็นจำนวนมาก หรือเป็นกลุ่มบริษัท นิยามโดย บางกอก) ของประเทศ ให้ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย

จากรูปแบบการทำงานใน "กลุ่มชิน" ที่ต้องถูกเคี่ยวกรำอย่างตลอดเวลา บางกระแสมองอีกมุมว่า นี่คือสไตล์การทำงานที่ถูกถ่ายทอดมาจาก
"บุญคลี ปลั่งศิริ" ในฐานะประธานกรรมการบริหาร "บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น" (SHIN) ที่ผู้บริหารทุกระดับชั้นในองค์กรต้องบรรลุทุกเป้าหมาย และต้องเดินอยู่ในกระบวนการพัฒนาองค์กร

แต่ "บุญคลี" ก็ยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

"ถ้าคุณคิดจะเป็นลีดเดอร์ที่ดี ก็ต้องพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้ แต่ถ้าจะเรียนรู้ในสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วให้ลึกยิ่งขึ้น อันนั้นคุณกำลังจะเดินไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) ก็ไม่มีอะไรผิด เพียงแต่ถนนคนละทาง แต่การที่ฝึกเรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้ ผมถือเป็นเรื่องท้าทาย"

ในเส้นทางชีวิตการทำงานของ "บุญคลี" เขาพบบ่อยครั้งว่า หลายคนทำงานไม่ประสบความสำเร็จ เพราะไม่สามารถฝึกที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ได้ โดยเฉพาะพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ มักจะไม่อยากเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ

ความหมายคือ ต้องหัดทำอะไรในสิ่งที่เราไม่ชอบ เปิดโลกทัศน์ให้กว้าง เพราะถ้าคิดแต่จะทำงานในสิ่งที่ชอบ "นั่นคุณกำลังจะสื่อว่าสิ่งที่คุณชอบนั้นถูกทั้งหมด"

นอกจากนี้ ผู้บริหารองค์กรต้องมีความเป็นลีดเดอร์ชิพ พร้อมๆกับมีความเป็นครีเอทีฟ เพราะถ้าลีดเดอร์ชิพ...ไร้ครีเอทีฟ แล้วคุณจะเอาอะไรไปสร้างหรือฝึกปรือความสามารถให้กับลูกน้อง

โดยเฉพาะเมื่อ "กลุ่มชิน" เป็นธุรกิจระดับ Conglomerate ขนาดใหญ่ "ซีอีโอ" แห่ง "ชินคอร์ป" จึงเชื่อว่าการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าพร้อมกันทั้งกลุ่ม จำเป็นต้องมองที่ "เฮดควอเตอร์" (สำนักงานใหญ่) เป็นอันดับแรก

"ทิศทางของเฮดควอเตอร์...จะอธิบายภาพทิศทางทั้งหมดของกลุ่มบริษัท"

"บุญคลี" อธิบายย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เขาก้าวเข้ามาทำงานให้กับกลุ่มชินว่า ช่วงที่เข้ามาใหม่ๆ (ประมาณปี 2536) ผมทำการสำรวจมุมมองของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยเฉพาะในส่วนของเฮดควอเตอร์

ผลสำรวจบอกว่า เราคือ "กระทรวงชินคอร์ป" หมายความตามชื่อคือ รูปแบบการทำงานค่อนไปทางส่วนราชการ และเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาต้องเร่งเปลี่ยนแปลงองค์กรมากระทั่งวันนี้

"แต่ถ้าหากผู้บริหารนั่งอยู่ข้างบน แล้วมองภาพทุกอย่างเป็นสแตนดาร์ด...คุณผิดแล้ว"

เพราะคิดอย่างนั้นคือข้าราชการ ซึ่งปัญหาของระบบราชการคือ คุณต้องทำทุกอย่างให้เท่าเทียมกัน เนื่องจากระบบราชการจะบริหารด้วยความเท่าเทียม ถ้าไม่เช่นนั้นจะมีปัญหา...แต่เอกชนต้องไม่ใช่

"ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความเท่าเทียม หรือมองทุกอย่างเป็นสแตนดาร์ดทั้งหมด...คุณไปไม่ได้"

อย่างนั้นองค์กรจะไม่ได้รับสิ่งที่ดี จากการที่ไม่สามารถแยกแยะ "สิ่งที่ดี" กับ "สิ่งที่ไม่ดี" ออกจากกัน

บุญคลี อธิบายว่า "เมื่อ 11 ปีก่อน ตอนที่ผมเริ่มเข้ามาทำงาน ทั้งกลุ่มชินเราจ่ายโบนัสเหมือนกัน และทำให้องค์กรมีปัญหามากกับเรื่องนี้ แต่สิ่งแรกที่เราเปลี่ยนก็คือ "เพอร์ฟอร์แมนซ์ โบนัส" ที่ไม่เหมือนกัน เพียงแต่เราจะต้องมีมาตรฐานที่ดีในความแตกต่างตรงนี้"

หลังจากนั้น "บุญคลี" ยังเดินแผนพัฒนาองค์กรด้วยการปรับโครงสร้างภายในต่อไป

"เราจะเปรียบว่าโครงสร้างองค์กรถือเป็นฮาร์ดแวร์ ทุกชิ้นส่วนต้องอยู่ในจุดที่เหมาะสม จึงเริ่มย้ายคนนั้นไปอยู่ตรงนี้ คนนี้ไปตรงนั้น และทุกคนก็ทำกันได้ดี"

ขณะเดียวกัน ระหว่างการปรับโครงสร้าง "บุญคลี" ก็พยายาม "ไดร์ฟ" องค์กรอีกทาง เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าไปทำงานอยู่ "บิซิเนส ยูนิต" ที่เหมาะสม แล้วจึงเร่งเร้าประสิทธิภาพการแข่งขัน สร้างยอดขาย และสร้างการเติบโต

จากนั้นพนักงานทุกคนจะถูกโยกย้ายด้วย "เพอร์ฟอร์แมนซ์ เบส" เป็นหลัก

"เพราะเรา (กลุ่มชิน) ต้องการเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ ออร์แกไนเซชั่น"

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ "บุญคลี" กำลังมองหาพิมพ์เขียวตัวใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป เพียงแต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่า การจะปรับองค์กรต่อไปด้วยการปรับโครงสร้าง (ฮาร์ดแวร์) ก็อาจกลับเข้าไปสู่วังวนปัญหา

และที่สำคัญ output ที่บริษัทได้ออกมาจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเนื้อเป็นหนัง

"เราจึงเริ่มกลับมาแตะที่ตัวซอฟต์แวร์มากขึ้น ทั้งในเรื่องของ "คัลเจอร์" และ "วิธีปฏิบัติ""

ที่ผ่านมาเราสัมผัสได้ว่าองค์กรของเรา...ค่อนข้างจะแข็ง เพราะผมได้ใส่ตัว Hard Stuff เข้าไปมาก จึงกลายเป็นองค์กรในลักษณะว่า "ยูทำดีเราให้คุณไป แต่ถ้ายูทำได้ไม่ดี ยูก็เอาไปแค่นี้"

นั่นคือ เราจะมองเห็น "ขาว" กับ "ดำ" อย่างชัดเจน

แต่อาการที่มันเกิดขึ้นจากตรงนั้นก็คือ พนักทุกคนจะเดินเข้าไปสู่ "โปรเซส ออร์แกไนเซชั่น" ทุกๆวันที่เราทำงานจะถูกกำหนดด้วยกระบวนการอย่างชัดเจน

"คนจึงเป็นเหมือนเครื่องจักร เมื่อเป็นเครื่องจักร...เราก็เริ่มไม่มีชีวิต" บุญคลี ชี้แจง พร้อมอธิบายต่อไปว่า

การใส่เงินไปหลายพันล้านบาทเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ ระบบไอที และซอฟต์แวร์ แม้จะช่วยกำหนดทิศทางการทำงานได้ดี แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะค้นพบว่า..."คุณจะเลี้ยวไม่ออก"

"บุญคลี" ยกตัวอย่างเคสว่า "ล่าสุดผมเกิดครีเอทโพรดักท์ใหม่ขึ้นมา...แล้วก็ส่งลงไปข้างล่าง แต่กลับได้รับคำตอบจากทีมงานว่า...ยังทำตอนนี้ไม่ได้ ถ้าจะทำได้ต้องรอ "ไตรมาส 1" ปีหน้า เนื่องจากระบบงานยังมีคิวงานอื่นอยู่"

"เราก็เอารีพอร์ทมาอ่านดู ก็อืมมม...อีกแค่ 3 เดือนเท่านั้นเอง มันก็โอเคนะ ไม่นาน"

แต่ตรงนี้สำคัญ เพราะคนของเราอาจลืมคิดไปนิดนึง ว่าถ้าเขาสามารถทำในสิ่งที่ผมคิดได้ทันที บริษัทก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆอีกเดือนละ 100 ล้านบาท

เพราะถ้าทีมงานสามารถคิดได้ หรือรู้สึกอย่างนั้น "Priority" (การจัดลำดับความสำคัญ) ของงานที่ควรทำ งานชิ้นนี้ก็อาจจะทำได้เสร็จเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้ "ตรงนี้มันก็คือ การขาดจิตวิญญาณ"

เพราะฉะนั้น ระดับหัวหน้างานเมื่อรับงานที่มีคำสั่งลงมา อย่าเพียงแต่อ่านว่าผู้บริหารข้างบนเขาสั่งมาแล้วก็เพียงทำตามคำสั่ง แต่คุณจะต้องมีใจ...หรือจิตวิญญาณ

"ทุกคนควรรู้ว่าหากทำได้ทันทีแล้วเราจะได้อะไร ได้เงินเท่าไร แต่จิตวิญญาณมันหายไป...เพราะมันแข็ง"

"บุญคลี" ยังเปิดเผยเทคนิคส่วนตัวของการเป็นผู้บริหารระดับสูงว่า เมื่อผมต้องบริหารองค์กร การที่เราจะพูดอะไรออกไป ก็จะต้องพูดให้มันดูรุนแรงและต้องให้เวอร์เข้าไว้ ถ้าทำได้อย่างนั้น แล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจ

"บางคนสงสัยว่าทำไมผมต้องทำอย่างนั้น...เพราะองค์กร (กลุ่มชิน) ของเรามันใหญ่ แม้เราจะสร้างแรงบันดาลอย่างเต็มเหนี่ยว แต่เมื่อไปถึงตัวผู้ปฏิบัติมันจะลดเหลือแค่ 50-60% เท่านั้น...นี่เรื่องจริง"

หากเช็คอีกมุม ถ้าเราเป็นหัวหน้าองค์กร แล้วสร้างแรงบันดาลใจแบบ "หน่อมแน้มๆ" พูดแล้วเสียงแทบไม่ออกจากปาก ความคิดหรือสิ่งที่พูดออกไปก็จะกระจายไม่ทั่วทั้งองค์กร

เพราะฉะนั้น ผู้บริหารจึงต้องมี "แอ็คชั่น" ต้องให้แรง และต้องซีเรียส

การทำงานของผู้บริหาร เราต้องซีเรียส อย่าเบา ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ ก็คือการขาดจิตวิญญาณในการทำงาน เพราะหลายองค์กรในวันนี้เลือกวัดผลการทำงานจาก "บาลานซ์ สกอร์การ์ด" พนักงานก็จะคิดไปแนวเดียวว่าเขาเพียงทำให้ถูกต้องตามดัชนีชี้วัด ...ก็แค่ทำงานไป

"อะไรที่เป็นสิ่งใหม่ ที่ออกนอกงานตัวเอง ก็จะพาลถูกตัดทิ้งไปก่อน ...อันนี้คือข้อเสียด้านหนึ่งของระบบบาลานซ์ สกอร์การ์ด"

แต่ "บุญคลี" ยังมองว่า "มันก็มีวิธีแก้...เราต้องทำให้พนักงานเกิดรีเลชั่นชิพ หรือมีความรู้สึกที่ดีกับเรา"

อันนั้น คือเหตุที่เราเริ่มมาทำเรื่อง "คัลเจอร์" (การปลูกฝัง) อย่างพิถีพิถันมากขึ้น

และถือเป็น "จุดเปลี่ยน" ครั้งสำคัญของ "บุญคลี" ที่เริ่มปรับระดับความก้าวร้าวในการบริหารงานลงมา

"ผมครีเอทให้ปีนี้เป็น "กู๊ดเยียร์" สำหรับกลุ่มชิน...เราจะฉลองความสำเร็จในงานปีใหม่ช่วงเดือนมกราคม 2549 ฉลองทั้งกลุ่มด้วยกัน เราจะจัดพร้อมกัน"

เพราะถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้ "รีแลกซ์" มากขึ้น

"ซีอีโอ ชินคอร์ป" อธิบายวิธีการปลูกฝังต่อไปว่า ผู้บริหารของกลุ่มจะต้องเห็นความสำคัญของพนักงานทุกๆระดับ อย่าให้เขามองว่าเราทำไปเพื่อต้องการสร้างให้เขามี "รอยัลตี้" กับองค์กร...เพราะนี่คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง "พนักงาน" กับ "ผู้บริหาร"

"ตอนนี้ผมใส่นโยบายลงไปว่า หัวหน้างานทุกคนจะต้องมีเวลา 20% ของงานทั้งหมดในการพูดคุยกับลูกน้อง ในเรื่องราวต่างๆนานา...ที่ไม่ใช่เนื้องาน และสิ่งที่ผมสัมผัสได้ตอนนี้ก็คือ พนักงานของเราเริ่มมีความสุขกับการทำงาน...และรีแลกซ์มากขึ้น"

อย่างไรก็ตาม "บุญคลี" ยอมรับว่า ตัวเขาเองรู้อยู่ลึกๆ ว่า ตัวงานของบริษัทอาจจะ "Success" ลดลงไป หมายความว่า ผลงานในระยะสั้นของเขาจะตกลงไป

"แต่ผมจะยอมปล่อย และหวังว่าในระยะยาวแล้ว เราจะได้ความคุ้มค่าที่มากกว่า"

เขาอธิบายต่อไปว่า "แน่นอนที่เราอาจจะหย่อนๆ งานลงไป แต่ก็พยายามกลั้นใจอยู่บ้าง เพราะกลุ่มชินเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงยังพยายามดันๆไว้บ้าง แต่เมื่อทุกคนมีความสุขมากขึ้น และทุกคนมีความรู้สึกที่ดีกับผู้บริหารยิ่งขึ้น ก็ยังพยายามทำต่อให้จบ แม้จะรู้ว่าบางครั้งมันไม่ได้เรื่องเลยก็ต้องทำ"

ไปเอาเนื้อหามาจากเว็บของกรุงเทพธุรกิจ BizWeek ทำให้รู้ว่าเนื้อความที่ลงในฉบับหนังสือพิมพ์ กับฉบับในอินเทอร์เน็ตยาวไม่เท่ากัน ฉบับหนังสือพิมพ์ จะมีการตัดทอนข้อความบางประโยคออกไป เข้าไปว่าคงใส่ในหน้ากระดาษไม่พอ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบว่า ต่อไปไม่ต้องซื้อ อ่านเอาในเน็ตละกัน ครบถ้วนด้วย
ฮ่า..ฮ่า :D

16 Comments:

At 19/12/15 14:01, Blogger Ara khodijah said...

rumah dijual murah di gading rumah gading serpong sektor 7a jual rumah murah di gading dijual rumah murah di gading jual rumah gading serpong sektor harga makanan rumah kayu gading rumah disewakan di beryl apartemen jakarta ekonomi apartemen sewa jakarta sewa apartemen harian harga sewa apartemen di jakarta apartemen bersubsidi di jakarta apartemen jakarta 2014 apartemen termahal di apartemen baru jakarta apartemen disewakan di jakarta kerjasama apartemen disewakan harian apartemen dijual murah di jakarta jakarta apartemen apartemen murah di jakarta

 
At 28/12/15 10:33, Blogger chenlina said...

chenlina20151228
michael kors outlet
michael kors uk
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
polo ralph lauren
swarovski outlet
tiffany and co
uggs outlet
cheap oakley sunglasses
hollister
coach outlet online
michael kors handbags
coach factory outlet
canada goose jackets
ugg boots outlet
jordan concords
air jordans
christian louboutin outlet
uggs outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet
ugg boots
louis vuitton handbags
louis vuitton handbags
cheap uggs
louis vuitton
louis vuitton
ray ban outlet store
coach factory outlet
prada handbags
michael kors outlet
jordan concords
ugg sale
mulberry handbags
replica watches
cheap jordan shoes
jordan 11s
michael kors handbags
coach outlet
marc jacobs handbags
as

 
At 29/12/15 13:31, Blogger Murray butar said...

Catering Jakarta Konsultan Pajak Jasa Pemasaran Rental Mobil Video Editing Jasa Konsultan Pajak Sewa Mobil Jakarta http://birojasa.xyz Jasa Pemasaran Online Snack Box http://jasatraining.xyz Jasa Akuntansi Promosi Bisnis Online http://kursusonline.xyz Rental Mobil Jakarta Jasa Konsultasi Pemasaran Paket Pernikahan Jasa Video Shooting Catering Jakarta Konsultan Pajak Jasa Pemasaran Rental Mobil Video Editing Jasa Konsultan Pajak Sewa Mobil Jakarta http://birojasa.xyz Jasa Pemasaran Online Snack Box http://jasatraining.xyz Jasa Akuntansi Promosi Bisnis Online http://kursusonline.xyz Rental Mobil Jakarta Jasa Konsultasi Pemasaran Paket Pernikahan Jasa Video Shooting

 
At 3/1/16 12:01, Blogger Maple edy said...

jual genteng jual hebel jual pasir jual paving konsultasi pajak startegi penjualan bagian keuangan sewa mobil pemikiran bisnis menghitung ekuitas jasa video editing trader tunggal meningkatkan etos kerja wedding website pelatihan manajemen Rental Mobil strateg bisnis jasa pelatihan jasa video editing pengaruh brand

 
At 4/1/16 14:42, Blogger Nettie yaka said...

Baju Online Korea Baju Wanita Murah Batu Merah Hati Rumah Bsd Rumah Dijual Gading Pemutih Badan Yang Taman Untuk Rumah Minimalis Jasa Bangun Rumah Konstruksi Atap Baja Ringan Rumah Bsd Dijual Harga Railing Tangga Distributor Tas Bra Jual Tas Murah Desain Rumah Klasik Minimalis Jasa Instalasi Listrik Tas Batam Genteng Keramik Reseller Tas Grosir Baju Muslim Pasir Putih

 
At 7/1/16 09:46, Blogger Benny carrolina said...

Catering Jakarta http://jasatraining.xyz Jasa Pemasaran Promosi Bisnis Online Marketing Rental Mobil di Jakarta krim pemutih ketiak grosi baju korea konveksi baju jual apartemen alam sutera Jasa Bangun Rumah jasa kontraktor drainase Jual Paving Block Jasa Pemasaran Sewa Mobil Jakarta jasa konsultasi properti Little Forum jasa bangun rumah jual rumah serang Jasa Video Shooting jual apartemen banten serang Jasa Pemasaran krim pemutih wajah herbal Jasa Pemasaran krim pemutih wajah herbal Rumah Dijual BSD Rental Mobil Jakarta Lomba SEO Catering Jakarta http://jasatraining.xyz Rumah Dijual BSD Promosi Bisnis Online Marketing Rental Mobil di Jakarta krim pemutih ketiak grosi baju korea Rumah Dijual BSD jual apartemen alam sutera Jasa Bangun Rumah jasa kontraktor drainase

 
At 7/1/16 13:32, Blogger Murray butar said...

Sman 1 Genteng Harga Atap Baja Ringan Per M2 Mesin Paving Harga Hebel Interior Ruangan Teralis Pintu Minimalis Pusat Grosir Tas Import Tas Rumah 500 Juta Di Bsd Ukuran Genteng Design Taman Instalasi Listrik Rumah Taman Minimalis Batu Alam Design Interior Ruang Tamu Beli Rumah Di Alam Harga Pipa Galvanis Jual Rumah Di Kencana Loka Harga Rumah Nusa Loka Pintu Garasi Minimalis Herbal Kosmetik Waj

 
At 8/1/16 13:00, Blogger Particia setyawan said...

Rumah Dijual Di Delatinos Dijual Rumah Di Gad Model Pagar Besi Minimalis Mobil Truk Gandeng Butik Baju Murah Tanah Dijual Di Bsd City Grosir Tas Fashion Online Rumah Dijual Serpong Jual Rumah Di Bsd 2 Genteng Banyuwangi Permainan Mobil Truk Tas Tas Import Batako Press Desain Rumah Kost Minimalis Desain Ruko Genteng Kaca Genteng M Class Jual Karbon Aktif Arsitektur Klasik

 
At 22/2/16 07:40, Blogger ninest123 said...

ninest123 16.02
oakley sunglasses, polo ralph lauren outlet, prada handbags, oakley sunglasses, louboutin, michael kors outlet, tiffany jewelry, ray ban sunglasses, ugg boots, ugg boots, louis vuitton, ugg boots, ray ban sunglasses, louis vuitton outlet, louis vuitton, burberry outlet online, replica watches, replica watches, louis vuitton outlet, prada outlet, michael kors outlet, longchamp outlet, burberry, michael kors outlet, louboutin outlet, ray ban sunglasses, nike outlet, cheap oakley sunglasses, ugg boots, gucci outlet, tory burch outlet, chanel handbags, uggs on sale, polo ralph lauren outlet, michael kors outlet, nike air max, michael kors, nike air max, louboutin shoes, louis vuitton, christian louboutin outlet, oakley sunglasses, michael kors outlet, tiffany and co, nike free, jordan shoes, longchamp, longchamp outlet, oakley sunglasses

 
At 22/2/16 07:46, Blogger ninest123 said...

louboutin pas cher, converse pas cher, true religion jeans, nike free, longchamp, true religion outlet, coach purses, nike trainers, burberry, coach outlet, air max, new balance pas cher, replica handbags, true religion jeans, nike roshe run, nike roshe, north face, ralph lauren pas cher, sac guess, mulberry, true religion jeans, timberland, michael kors, tn pas cher, longchamp pas cher, ray ban pas cher, nike huarache, nike air max, north face, hermes, oakley pas cher, vans pas cher, hollister, ray ban uk, hollister pas cher, abercrombie and fitch, ralph lauren uk, nike blazer, michael kors, sac longchamp, nike free run uk, air force, lululemon, michael kors, air jordan pas cher, nike air max, lacoste pas cher, hogan, nike air max, michael kors, vanessa bruno

 
At 22/2/16 07:52, Blogger ninest123 said...

iphone cases, vans, insanity workout, herve leger, ghd, nike air max, iphone 6 cases, giuseppe zanotti, asics running shoes, gucci, bottega veneta, ipad cases, lululemon, s5 cases, oakley, ralph lauren, reebok shoes, iphone 5s cases, nike roshe, timberland boots, converse, north face outlet, p90x workout, jimmy choo shoes, mcm handbags, north face outlet, mac cosmetics, ferragamo shoes, soccer jerseys, valentino shoes, hollister, louboutin, iphone 6 plus cases, beats by dre, iphone 6s plus cases, chi flat iron, abercrombie and fitch, instyler, wedding dresses, celine handbags, mont blanc, iphone 6s cases, babyliss, baseball bats, nfl jerseys, new balance, hollister, vans shoes, ray ban, soccer shoes, birkin bag, nike air max

 
At 22/2/16 07:56, Blogger ninest123 said...

toms shoes, canada goose uk, sac louis vuitton pas cher, canada goose, hollister, barbour jackets, converse outlet, barbour, louis vuitton, bottes ugg, moncler, marc jacobs, louis vuitton, supra shoes, juicy couture outlet, moncler, moncler, montre pas cher, moncler, doke gabbana outlet, replica watches, ugg pas cher, louis vuitton, canada goose, karen millen, pandora jewelry, moncler, ugg,ugg australia,ugg italia, doudoune canada goose, coach outlet, pandora charms, swarovski crystal, links of london, pandora jewelry, canada goose, lancel, louis vuitton, wedding dresses, moncler, pandora charms, canada goose outlet, moncler, ugg boots uk, thomas sabo, canada goose outlet, juicy couture outlet, ugg,uggs,uggs canada, canada goose, swarovski, moncler outlet
ninest123 16.02

 
At 30/5/16 13:12, Blogger 柯云 said...

2016-05-30keyun
louis vuitton handbags
coach factory outlet
louis vuitton outlet
ray bans
michael kors purses
coach outlet online
coach factory outlet online
cheap air jordans
longchamp handbags
ray bans
tiffany and co jewelry
vans sneakers
louis vuitton bags
nike outlet store
nike blazers uk
michael kors bags
true religion jeans
oakley vault
louis vuitton outlet
toms wedges
red bottom shoes
air jordan shoes
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
oakley outlet
lebron 13
ladies cartier watches
hollister clothing store
cheap oakley sunglasses
ralph lauren
jordan concords
ray ban sunglasses outlet
ray ban eyeglasses
nike roshe run
louis vuitton purses
toms outlet
louis vuitton outlet stores

 
At 9/11/16 22:24, Blogger Esraa Abbas said...

http://www.prokr.net/2016/09/furniture-moving-company-taif.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-moving-company-hail.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-moving-company-buraidah.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-moving-company-hafar-al-batin.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-moving-company-khamis.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-moving-company-onaizah.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-moving-company-al-madina.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-moving-company-yanbu.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-moving-company-tabuk.html

 
At 17/11/18 04:01, Blogger seo com said...

شركة تركيب طارد الحمام بالمدينة المنورة
عند موسم هجرة الطيور نجد أن الحمام وطيور يفضلون الوقوف على نوافذ وشرفات وأسطح منازلنا، ولكن البعض يستاء من ذلك ويرغب في التعرف على طريقة تعمل على منع وقوف الطيور على أعلى منازلهم، ولاكن لن يبحثوا عن طرق تساعد على قتل تلك الطيور.

 
At 1/12/18 11:22, Blogger shado rodina said...

Best colors bedrooms Modern - Apartment cleaning company in Jizan - Furniture transfer company in Jazan - Water leak detection company in Jizan - An insect control company in Hail - Cleaning houses in Hail - Moving furniture with a rope - Detecting water leaks in the area

 

Post a Comment

<< Home